Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

malgorzrzata
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa
malgorzrzata
malgorzrzata
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMigotliwa Migotliwa
malgorzrzata
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14

September 15 2017

malgorzrzata
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile

Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
— Jonasz Kofta, „Co to jest miłość”
Reposted fromwynne wynne viaMigotliwa Migotliwa
malgorzrzata
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx
malgorzrzata
0463 5e06 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viawakemeupx wakemeupx
malgorzrzata

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaMigotliwa Migotliwa

September 11 2017

malgorzrzata

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
malgorzrzata
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viascorpix scorpix
malgorzrzata

September 08 2017

malgorzrzata
0918 c213 500
malgorzrzata
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuladhara muladhara

September 06 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMigotliwa Migotliwa

September 03 2017

malgorzrzata

August 20 2017

malgorzrzata

August 05 2017

malgorzrzata
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viakartoNik kartoNik
malgorzrzata
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaszydera szydera

July 20 2017

malgorzrzata
3915 435f 500
malgorzrzata
malgorzrzata
3913 c902 500
malgorzrzata
Reposted byczeresniamalajnainadancingwithaghostsweetnothinggjointskurwysynalliwantisyoukerosinehepiBloodEvemybluebirdsadpornbadalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl