Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

malgorzrzata
4185 8b48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

August 04 2019

malgorzrzata
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
malgorzrzata
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
malgorzrzata
3523 95dc 500
Reposted frommeem meem vialiliowadusza liliowadusza
malgorzrzata
Każdy z nas jest największym cudem świata.
— Agnieszka Maciąg - "Pełnia życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
malgorzrzata
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viasentymentalna sentymentalna
malgorzrzata
4144 80a1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft

August 02 2019

3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
6460 cffe 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
malgorzrzata
Wyglądał jak człowiek, który niezbyt często otrzymuje to, na czym mu naprawdę zależy.
— Sylvia Plath "Szklany klosz
malgorzrzata
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
malgorzrzata
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
I wish I had the ‘wow’ effect on someone.
— (via ummxn0)
Reposted fromrousmadder rousmadder viawakemeupx wakemeupx
malgorzrzata
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaopenheart openheart

June 11 2019

malgorzrzata
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
1586 7269 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
malgorzrzata
1780 a1ff 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
6207 3583
malgorzrzata
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi
malgorzrzata
9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl