Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

malgorzrzata
3915 435f 500
malgorzrzata
malgorzrzata
3913 c902 500
malgorzrzata
Reposted byczeresniamalajnainadancingwithaghostsweetnothinggbrzaskalliwantisyoukerosinehepiBloodEvemybluebirdsadpornbadalena
malgorzrzata
3912 7125 500
malgorzrzata
malgorzrzata
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaoutoflove outoflove
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viaoutoflove outoflove
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viaHoHo HoHo
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeinthe beinthe
malgorzrzata
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viazupamarzen zupamarzen
7519 b52a 500

wavegrower:

“S” tunnel

(”O” version)

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaxal xal

July 12 2017

malgorzrzata
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
5930 fbc7 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viaPoranny Poranny

July 07 2017

3220 594e
Reposted frommakswilczur makswilczur vialaluna laluna

July 05 2017

malgorzrzata
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaazazel azazel
malgorzrzata
Reposted frommarysia marysia viaazazel azazel
malgorzrzata
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viashitsuri shitsuri

June 12 2017

malgorzrzata
nic nie rozumiem choć wszystko jest jasne
i szukam cię w tłumie i czuję jak gasnę
— quebonafide - między słowami
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia

June 10 2017

3737 2f15 500
1032 0d1a 500

babyvintagee:

Drew Barrymore and Werner Schreyer for GUESS? 1993

Reposted fromLittleJack LittleJack
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
malgorzrzata
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viawordshurt wordshurt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl