Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

malgorzrzata
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialenifca lenifca
malgorzrzata
0623 ea1f 500
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
malgorzrzata
3523 95dc 500
Reposted frommeem meem vialiliowadusza liliowadusza
malgorzrzata
Każdy z nas jest największym cudem świata.
— Agnieszka Maciąg - "Pełnia życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
malgorzrzata
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viasentymentalna sentymentalna
malgorzrzata
4144 80a1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft

August 02 2019

3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
6460 cffe 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
malgorzrzata
Wyglądał jak człowiek, który niezbyt często otrzymuje to, na czym mu naprawdę zależy.
— Sylvia Plath "Szklany klosz
malgorzrzata
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
malgorzrzata
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
malgorzrzata
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
I wish I had the ‘wow’ effect on someone.
— (via ummxn0)
Reposted fromrousmadder rousmadder viawakemeupx wakemeupx
malgorzrzata
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaopenheart openheart

June 11 2019

malgorzrzata
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
1586 7269 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
malgorzrzata
1780 a1ff 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
malgorzrzata
6207 3583
malgorzrzata
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi
malgorzrzata
9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl